14°42'17" E
53°24'36" N
KALENDARZE 2016
(+48 91) 469 21 11
loading...
Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje cały zakres działania związany z świadczeniem usług druku materiałów reklamowych, druków transakcyjnych dla klientów instytucjonalnych, opakowań oraz materiałów użytkowych dla klientów indywidualnych.

W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania w COMgraph Sp. z o.o. wchodzi:

 1. System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
 2. System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005
 3. System kontroli pochodzenia produktu FSC® wg FSC-STD-40-004 ver.2.1.

Zgodność tych systemów i ich stosowania z obowiązującymi wymaganiami standardów potwierdzają certyfikaty TUV Nord Sp. z o.o oraz DNV Business Assurance Poland.

... ... ...

W celu zwiększenia skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenia dodatkowych korzyści zarówno spółce jak i klientowi realizowane są procesy ciągłego doskonalenia poprzez:

 1. poszukiwanie obszarów organizacji, w których jest jeszcze coś do zrobienia, a nie tylko wyczekiwanie na wystąpienie problemu
 2. realizacja działań zapobiegawczych i korygujących, które eliminują lub zmniejszają możliwość wystąpienia problemu w przyszłości oraz ocena ich skuteczności.

Mając na uwadze zadowolenie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron oraz spełnienie ich rosnących wymagań i oczekiwań spółka realizuje cele jakościowe i środowiskowe dla których ramy są określone w Polityce ZSZ. Ustanowiona Polityka ZSZ jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka zarządzania

COMgraph Sp. z o.o. jest uniwersalną drukarnią specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych, druków transakcyjnych dla klientów instytucjonalnych, opakowań oraz materiałów użytkowych dla klienta indywidualnego.

Klient jest w centrum naszej uwagi i wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najpełniejsze zaspokojenie jego oczekiwań. Za najważniejsze uważamy zapewnienie wysokiej jakości i terminowości realizowanych zleceń oraz prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi.

Stosujemy systemowe podejście w oparciu o zasady wdrożonego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemu Kontroli Pochodzenia Produktów FSC®.

Dążymy do:

 • Gwarantowania wysokiej jakości naszych usług i produktów oraz ich pełnej powtarzalności.
 • Zapewnienia dla wybranych grup wyrobów, że używane do produkcji surowce drzewne pochodzą z dobrze zarządzanych lasów.
 • Oferowania najwyższej jakości produktu dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych pracowników i doskonaleniu stosowanych metod zarządzania.
 • Stosowania nowoczesnych technologii i maszyn drukarskich, zapobiegając oddziaływaniu na środowisko oraz zapewniając bezpieczeństwo naszych pracowników.
 • Współpracy ze stałą grupą dostawców oferujących nam dostawy materiałów produkcyjnych i usług terminowo i w najwyższej jakości z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
 • Promowania wartości jakościowych i środowiskowych wśród naszych pracowników poprzez kształcenie i szkolenie oraz motywowanie do realizacji działań w sposób odpowiedzialny.

Zarząd firmy i wszyscy pracownicy zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania.

Polityka Zarządzania jest dostępna publicznie wszystkim zainteresowanym stronom.

COMgraph Sp. z o.o.
ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin,
tel. (+48 91) 469 21 11, faks (+48 91) 432 65 29, drukarnia@comgraph.com.pl
NIP: 851-10-18-057, REGON: 810782665, Wpłacony kapitał zakładowy 110.000,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII KRS nr 0000134178